26. Beogradski internacionalni teatarski festival – BITEF Nove pozorišne tendencije BITEF pod embargom / 16. septembar – 27. septembar 1992. godine

26th Belgrade International Theatre Festival – BITEF New Theatrical Trends BITEF under Embargo / 16th September–27th September 1992

26. Beogradski internacionalni teatarski festival – BITEF Nove pozorišne tendencije BITEF pod embargom / 16. septembar – 27. septembar 1992. godine2018-09-08T07:29:04+00:00

Dizajn / Design: Saveta Mašić / Slobodan Mašić (1939-2016)

BITEF POD EMBARGOM

Beogradski internacionalni teatarski festival prvi put od svog osnivanja neće biti internacionalni. To su apsurdi savremenog sveta, apsurdi našeg mesta u tom svetu, apsurdi embarga na koji nije osuđena samo naša ekonomija već i naša kultura. Ali apsurd je jedan od oblika postojanja nove scenske umetnosti.

Na 26. BITEFU učestvovaće samo predstave iz treće Jugoslavije – iz Beograda, Novog Sada, Subotice, Budve i Zrenjanina. Postojalo je uverenje da istočni deo ex – Jugoslavije nema svoju pozorišnu avangardu, da je avangarda specijalnost zapadnih republika. Prinudna situacija pokazaće da to nije tačno.

Ovogodišnji izbor predstava iz navedenih gradova – samo predstave koje publika BITEFAnije videla, od kojih su neke premijere na samom BITEFU – dokazaće da i ovi prostori imaju svoje značajne tragaoce u pozorišnoj formi – dramskoj, baletskoj, koreodramskoj, pantomimskoj, lutkarskoj i nekim formama kojima još ne možemo da damo pravu definiciju.

Prirodno je da ćemo u takvim uslovima moći da razmotrimo svoje tragalačke snage i energiju kao u nekoj retorti u pozorišnoj laboratoriji. Zapitaćemo se za okruglim stolom kakav je uticaj BITEFAposle četvrt veka na YU pozorište. I zapitati se šta novo pozorište ima da kaže u dramatičnim uslovima u kojima živimo i … umiremo.

Pozvali smo samo jednog umetnika iz sveta da bude sa nama – Jango Edwardsa, Amerikanca nastanjenog u Amsterdamu. Smatramo da je ovaj njegov dolazak neka vrsta pukotina na blokadi u kojoj smo se obreli.

I nada da će naredni BITEF biti kao i dosadašnji, smotra svega najboljeg u novom pozorištu sveta.

U miru spolja, uznemiren samo iznutra.

Jovan Ćirilov

BITEF UNDER EMBARGO

For the first time in its history, the Belgrade International Theater Festival will not be international. These are the absurdities of contemporary world, the absurdities of our own place in that world, the absurdities of an embargo that stifles not only our economy, but our culture, as well.Yet, the absurd is also a form of existence of a new stage art.

At the 26th BITEF, only the performances from the so-called third Yugoslavia will take part – those from Belgrade, Novi Sad, Subotica, Budva and Zrenjanin.There existed a conviction that the eastern parts of ex-Yugoslavia had no  theatrical avant-garde of their own.This coercive situation will show that it was not true.

This year’s selection of performances from the above mentioned cities – all of which are the performances the BITEF audiences have not yet seen, including those which will have their opening nights at the BITEF itself – will prove that these areas, too, have their significant explorers of theatrical forms: in drama, dance, “choreo-drama”, pantomime, puppet theatre, and some other forms which we can not yet properly define.

It is only natural that, in such conditions, we shall look upon our explorative powers and energy as if in a crucible of a theatrical laboratory.We shall ask ourselves at the round table what was the BITEF’s influence upon Yugoslav theater in the last quarter of century. And we shall ask ourselves what new things does the theater have to say in the dramatic conditions in which we live… and die.

We have invited only one international artist to be with us – Jango Edwards, an American living in Amsterdam.We think that his arrival will be a sort od a loop-hole in the blockade in which we have found ourselves.We also hope that the next BITEF will be like the ones before – a review of everything best in the new theater world. On the outside, we have to live at peace; we have the right to be combative only from within.

Jovan Ćirilov

Glavni program / Main programme 

377 Narodno pozorište, Népszinhàz (Subotica, Jugoslavija); Boj na Kosovu; režija: Ljubiša Ristić / National Theatre / Népszinhàz (Subotica, Yugoslavia); Boj na Kosovu (Battle of Kosovo); direction: Ljubiša Ristić

378 Narodno pozorište, Népszinhàz (Subotica, Jugoslavija); V. Šekspir: Hamlet; režija: Andraš Urban / National Theatre / Népszinhàz (Subotica, Yugoslavia); W. Shakespeare: Hamlet; direction: András Urban

379 Narodno pozorište, Népszinhàz (Subotica, Jugoslavija); F. М. Dostojevski: Zločin i kazna; režija: Sašo Мilenkovski / National Theatre / Népszinhàz (Subotica, Yugoslavia); Фёдор Миха́йлович Достое́вский (F. М. Dostoyevsky): Zločin i kazna (Crime and Punishment); direction: Sašo Мilenkovski

380 Narodno pozorište, Népszinhàz (Subotica, Jugoslavija); V. Šekspir: Ričard III; režija: Ljubiša Ristić (Grand Prix Мira Trailović) / National Theatre / Népszinhàz (Subotica, Yugoslavia); W. Shakespeare: Ričard III; direction: Ljubiša Ristić (Grand Prix Мira Trailović)

381 Narodno pozorište, Népszinhàz (Subotica, Jugoslavija); F. М. Dostojevski: Braća Karamazovi; režija: Sašo Мilenkovski / National Theatre / Népszinhàz (Subotica, Yugoslavia); Фёдор Миха́йлович Достое́вский (F. М. Dostoyevsky): Braća Karamazovi (The Brothers Karamazov); direction: Sašo Мilenkovski

382 Narodno pozorište, Népszinhàz (Subotica, Jugoslavija); Alfred Žari: Kralj Ibi; režija: Haris Pašović (Nagrada publike) / National Theatre / Népszinhàz (Subotica, Yugoslavia); Alfred Jarry: Kralj Ibi (Ubu roi / King Ubi); direction: Haris Pašović (Audience Award)

383 Narodno pozorište, Népszinhàz (Subotica, Jugoslavija); Vojcek – po motivima G. Bihnera; režija: Andraš Urban (Specijalna nagrada) National Theatre / Népszinhàz (Subotica, Yugoslavia); Wozzek (Woyzek) – based on motives by G. Bühner; direction: András Urban (Special Award)

384 Grad Teatar Budva, Teatar Signum (Budva, Jugoslavija); Мagbet traži Мagbeta; koreografija i režija: Dejan Pajović / Budva City Theatre; Theatre Signum (Budva, Yugoslavia); Мagbet traži Мagbeta (Macbeth Seeking Macbet); choreography and direction: Dejan Pajović

385 Narodno pozorište „Toša Jovanović“ (Zrenjanin, Jugoslavija); Мitovi Balkana; režija: Srboljub Stanković / National Theatre „Toša Jovanović“ (Zrenjanin, Yugoslavia); Мitovi Balkana (The Myths of the Balkans); direction: Srboljub Stanković

386 Újvidéki Színház, Novosadsko pozorište (Novi Sad, Jugoslavija); B. Breht: Мajka Hrabrost i njena deca; režija: Lajoš Šoltis / Újvidéki Színház, Novi Sad Theatre (Novi Sad, Yugoslavia); Bertolt Brecht: Мajka Hrabrost i njena deca (Kurázsi mama és gyermekei / Mutter Courage und ihre Kinder / Mother Courage and Her Children); direction: Lajos Soltis

387 BITEF teatar (Beograd, Jugoslavija); Мilan Delčić: Hardcore Transsex One-Мan Show „Radmilo gnusni i Radmila pogana“; autorski tim: Мilan Delčić, Dušana Nikolić, Мaja М. Мarinković, Vladimir Lagunov / BITEF theatre (Belgrade, Yugoslavia); Мilan Delčić: Hardcore Transsex One-Мan Show „Radmilo gnusni i Radmila pogana“; team of the authors: Мilan Delčić, Dušana Nikolić, Мaja М. Мarinković, Vladimir Lagunov

388 Ansambl Baleta „Isidora“ (Beograd, Jugoslavija); Isidora; libreto i koreografija: Jelena Šantić / Ballet Ensemble „Isidora“ (Belgrade, Yugoslavia);The Isadora Duncan; libretto and choreography: Jelena Šantić

389 Jugoslovensko dramsko pozorište (Beograd, Jugoslavija); V. Šekspir: Hamlet; režija: Gorčin Stojanović / Yugoslav Drama Theatre (Belgrade, Yugoslavia); W. Shakespeare: Hamlet; direction: Gorčin Stojanović

Your Content Goes Here

error: Content is protected !!