11. Beogradski internacionalni teatarski festival – BITEF Postavangarda 77 / 12. septembar–30. septembar 1977. godine

11. Belgrade International Theater Festival - BITEF Postangard 77 / 12 September-30. September 1977

11. Beogradski internacionalni teatarski festival – BITEF Postavangarda 77 / 12. septembar–30. septembar 1977. godine2018-09-04T21:58:31+00:00

Dizajn / Design: Saveta Mašić / Slobodan Mašić (1939-2016)

POSTAVANGARDA 77

Talas novih pozorišnih tendencija koji je zahvatio svetsko pozorište 60-tih godina nije prošao bez traga. Oblici pozorišta koje je pronašla generacija mladih prevratnika tih godina nije ostala u okvirima vaninstitucionalnog teatra na periferiji kulturnog života. Ono što su, inspirisani pozorišnim mislima i praksom prethodne generacije, otkrili Grotowski, Living theatre, Arrabal, Ronconi, Victor Garcia, Barba, Open theatre, Bread and Puppet, Wilson, poslednjih godina postaje svojina svih pozorišta sveta. Odjek te avangarde 60-tih godina na širokom pozorišnom frontu nazivamo postavangardom. Kao što postimpresionizam u slikarstvu kraja prošlog veka nije više bio impresionizam polovine veka, ali je sadržavao njegove tekovine, tako i današnja pozorišna postavangarda ne krije da u sebi sadrži tekovine onih koji su tragali za novim u prethodnom periodu.

Sadašnji pozorišni trenutak nije manje zanimljiv nego prethodni, iako se naslanja na raniji, možda burniji, period.

Jedna ,,Hedda Gabler”, ,,Vaša železnova”, ..Plavobradi”, ili ,,Palazzo mentale” i ,,Stenica” ne bi bili mogućni bez onoga što se u pozorištu preobrazilo 60-tih godina.

Međutim, tragalački period nastavlja se paralelno sa postavangardnim svođenjem racuna. Kantorov ,,Mrtvi razred”, ,,Saloma” Lindsayja Kempa i brojne tragalačke predstave širom sveta primer su novih puteva koje još ne možemo svrstati u poznate pravce ili ih opisati pomoću poznatog i do sada viđenog. Jedno je sigurno, otkrivanju novog u pozorištu ne može da se sagleda ni pravi pocetak ni kraj. Da bismo sagledali korene nekim savremenim pojavama u pozorištu, od prošlog BITEFA poceli smo da tragamo po svetu za filmskim dokumentima na pozorišnu temu. ,,BITEF na filmskoj traci“ prikazuje u Domu omladine tri ciklusa: ,,Šekspir na filmu“, ,,Stvaraoci na delu“ i ,,Snimljene predstave“. Između ostalog, videćemo Lyuja de Puttija, Eriča Kortnera, Valesku Gert i Wajdinu verziju ,,Mrtvog razreda” Tadeusza Kantora.

Dragoš Kalajić svojim izborom Likovnog BITEFA ispitaće postavangardu u našim uslovima, po prostorima u kojima se odvija BITEF XI.

Mira Trailović, Jovan Ćirilov

Glavni program / Main Programme

 170 Teatr Cricot 2 (Krakov, Poljska); Tadeusz Kantor: Mrtvi razred; režija: Tadeuš Kantor (Grand Prix) / Teatr Cricot 2 (Krakow, Poland); Tadeusz Cannestor: Umarła klasa (The Dead Class); direction: Tadeusz Kantor (Grand Prix)

 171 Teatrul Bulandra (Bukurešt, Rumunija); Marin Soresku: Promaja; režija: Dan Miku / Teatrul Bulandra (Bucharest, Romania); Marin Sorescu: Răceală (A Cold); direction: Dan Micu

172 Jugoslovensko dramsko pozorište (Beograd, Jugoslavija); M. Gorki: Vasa Železnova; režija: Dejan Mijač / Yugoslav Drama Theatre (Belgrade, Yugoslavia); Макси́м Го́рький (M. Gorky): Vasa Železnova (Васса Железнова / Vassa Zheleznova); direction: Dejan Mijač

173 Opera dei Pupi (Gravina, Katania, Sicilija, Italija); Orlandova smrt; režija: Pipo Napoli / Opera dei Pupi (Gravina, Catania, Sicily, Italy); Morte di Orlando (Orlando’s Death); direction: Pippo Napoli

174 Schiller Theater (Zapadni Berlin, Savezna Republika Nemačka); Henrik Ibzen: Heda Gabler; režija: Nils Peter Rudolf (Grand Prix) / Schiller Theater (West Berlin, Federal Republic of Germany); Henrik Ibsen: Hedda Gabler; direction: Niels Peter Rudolph (Grand Prix)

175 Schiller Theater, Werkstatt (Zapadni Berlin, Savezna Republika Nemačka); Semjuel Beket: Tada – Koraci; režija: Semjuel Beket / Schiller Theater, Werkstatt (West Berlin, Federal Republic of Germany); Samuel Beckett: Damals – Tritte (That Time – Footprints); direction: Samuel Beckett

176 The Lindsay Kemp Company (London, Velika Britanija); Lindzi Kemp: Klovnovi; režija: Lindzi Kemp / The Lindsay Kemp Company (London, United Kingdom); Lindsay Kemp: The Clowns; direction: Lindsay Kemp

177 The Lindsay Kemp Company (London, Velika Britanija); Oskar Vajld: Saloma; režija: Lindzi Kemp (Nagrada publike) / The Lindsay Kemp Company (London, United Kingdom); Oscar Wilde: Salomé; direction: Lindsay Kemp (Audience Award)

178 Teatar u Gostima (Zagreb, Jugoslavija); Ivan Kušan: Čaruga; režija: Tomislav Radić / Teatar u Gostima (Zagreb, Yugoslavia); Ivan Kušan: Čaruga; direction: Tomislav Radić

179 Taller de Teatro del Ateneo de Caracas (Karakas, Venecuela); Migel Anhel Asturias: Gospodin Predsednik; režija: Karlos Himenes / Taller de Teatro del Ateneo de Caracas (Karakas, Venezuela); Miguel Ángel Asturias: El Señor Presidente (Mister President); direction: Carlos Giménez

180 Московский академический театр сатиры (Moskva, Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika); Vladimir Majakovski: Stenica; režija: Valentin Pluček / Teatr Satiry (Moscow, The Union of Soviet Socialist Republics); Влади́мир Влади́мирович Маяко́вский (Vladimir Mayakovsky): Клоп (The Bedbug); direction: Valentin Pluchek

181 Московский академический театр сатиры (Moskva, Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika); Aleksandar Gribojedov: Nevolja zbog pameti; režija: Valentin Pluček / Teatr Satiry (Moscow, The Union of Soviet Socialist Republics); Алекса́ндр Серге́евич Грибое́дов (Alexander Griboyedov): Гореоума (The Woes of Wit); direction: Валенти́н Никола́евич Плу́чек (Valentin Pluchek)

182 Wupperthaler Bühnen (Vupertal, Savezna Republika Nemačka); Bela Bartok: Plavobradi: režija i koreografija: Pina Bauš (Grand Prix, Nagrada Politike) / Wupperthaler Bühnen (Vupertal, Federal Republic of Germany); Béla Bartók: Blaubart (Bluebeard); direction and choreography: Pina Bausch (Grand Prix, Politika Award)

183 Centre dramatique national des Alpes (Grenobl, Francuska); Pjer Buržad: Palazzo Mentale; režija: Žorž Lavodan / Centre dramatique national des Alpes (Grenoble, France); Pierre Bourgeade: Palazzo Mentale (Mind Palace); direction: George Lavaudant

184 Nederlands Dans Theater (Hag, Holandija); Dmitri Dimitrijevič Šostaković: Elegija (Elegia) || Jozef Hajdn: Sinfonija u De || Arne Nordhajm: Igra stolica; koreografija: Jirži Kilijan / Nederlands Dans Theater (Hague, Netherlands); Дми́трий Дми́триевич Шостако́вич (Dmitri Dmitriyevich Shostakovich): Elegia || Joseph Haydn: Symphony in D || Arne Nordheim: Stoolgame; choreography: Jiří Kylián

185 Nederlands Dans Theater (Hag, Holandija); Toru Takemicu: Novembarski koraci; koreografija: Jirži Kilijan || Feliks Mendelson: Pesma bez reči; koreografija: Hans van Manen || Kamij Sen Sans: Septet ekstra; koreografija: Hans van Manen / Nederlands Dans Theater (Hague, Netherlands); Toru Takemitsu: November Steps; choreography: Jiří Kylián || Felix Mendelssohn-Bartholdy: Lieder Ohne Worte; choreography: Hans van Manen || Camille Saint-Saëns:Septet Extra; choreography: Hans van Manen

Your Content Goes Here

error: Content is protected !!